Skapa en fängslande bok karaktär – 33 saker som gör karaktären levande

Skapa en fängslande bok karaktär - 33 saker som gör karaktären levande

Skapa bok karaktärer är en av de roligaste men också svåraste sakerna med att skriva en bok

Oavsett hur mycket spänning du har i din bok, kommer läsarna inte bry sig om vad som händer i din berättelse om de inte först bryr sig om dina karaktärer.  Alltså är en förutsägbar huvudperson som agerar i en förutsägbar handling det som får läsaren att oftast lägga ifrån sig boken och inte fortsätta läsa den igen.

Om du vill att läsarna ska bli involverade i dina karaktärer och deras resor måste du skapa karaktärer som läsarna kan tro på. 

 

Så gör du för att skapa karaktärer som är så välutvecklade och realistiska att de verkar få liv på sidan.  Men det kan vara svårt att skapa en hel rollista som går bortom karikatyrer och karaktärer som känns lika platta som pappfigurer.  

Vilka steg kan du ta för att utveckla komplexa och övertygande karaktärer till ditt pågående bokprojekt?

 

Här är 33 tips du inte vill missa…

Bok karaktär - skapa en karaktär

Skapa en karaktär - Karaktärens yttre - Lär känna karaktären

En karaktär blir till. Att skapa en person från ingenting är en stor uppgift och det finns många saker att tänka på. Därför är det skönt att ha lite riktlinjer och ämnesområden att rikta in sig på när man börjar skapa en karaktär från grunden. 

 

Du börjar med grundläggande saker som namn och dess utseende. Men det är viktigt att även fundera kring karaktärens identitet och personlighet. Det är här du ska lära känna din karaktär. 

Skapa en bok karaktär-checklista

1. Besluta dig för bok karaktärens roll

Innan du effektivt kan utveckla en karaktär måste du bestämma vilken roll den kommer att spela i din berättelse. Kommer den att vara din protagonist eller antagonist? En sidekick, mentor eller kanske ett kärleksintresse? Eller är det en mindre biroll du håller på att skapa? Då måste du inte utveckla den karaktären lika djupgående. 

 

Är det din huvudkaraktär ska du lägga mest krut på att göra den så trovärdig och komplex som möjligt. Så läsaren intresserar sig för huvudpersonen och det finns mycket att lära känna hos karaktären.

 

 

Vilken roll har karaktären du ska utveckla? Svara gärna i en kommentar.

Karaktärens roll och syfte

2. Definiera karaktärens syfte i berättelsen

Oavsett vilken roll de spelar, måste varje karaktär i din berättelse tjäna ett syfte. Om du kan ta bort en karaktär från ditt manus utan att det påverka handlingen, berättelsevärlden eller läsarens förståelse för berättelsen så har den ingen mening i din bok. Kan du ta bort karaktären utan att det märks i det stora hela så tillför inte just den karaktären mervärde till din berättelse. Ge den ett syfte eller stryk karaktären från berättelsen. Ibland kan man slå ihop flera små karaktärer till en för att lösa detta problemet samtidigt minska antalet karaktärer vilket är att föredra.

Namnge din bok karaktär

3.Tänk ut bok karaktärens namn

Även om de kan verka enkla, kan namn ha stor stor betydelse. Ta inte bara första bästa utan namnet är en viktig del i karaktärskapandet.  Överväg att använda din karaktärs namn för att visa upp den era de lever i, för att tipsa om deras härkomst. Många namn har redan en betydelse i vår verklighet så börja med att kontrollera vad namnet har för betydelse innan du bestämmer dig. Det kan ge ett ytterligare djup till din berättelse.  Du kan också skapa ett namnsystem för din fiktiva värld  och hitta på helt egna namn se bara till att namnen du hittar på inte betyder något konstigt på ett annan språk ifall du slår internationellt med din bok.

Utseende

4. Etablera bok karaktärens utseende

Det är viktigt att hjälpa läsarna att visualisera din karaktär genom att fastställa deras längd, kroppsbyggnad, hårfärg och ålder. Men glöm inte att överväga andra insiktsfulla delar av din karaktärs utseende, såsom deras klädstil,  sätt att föra sig, gångstil, fysiska egenheter och kroppsspråk. Läsaren måste inte veta hur alla karaktärer ser ut i detalj men det är viktigt att hitta specifika saker hos varje karaktär så de särskiljer sig från varandra.

Personlighet

5. Utveckla din bok karaktärs personlighet

Din karaktärs personlighet är mer än bara en lista över positiva och negativa egenskaper. Genom att utforska hur egenskaperna som definierar din karaktär påverkar deras röst och levda upplevelser, låter du din karaktärs personlighet komma till  liv i din bok. Fundera över händelser som kan ske i din bok för att visa din karaktärs personlighet på ett effektivt sätt.

Identitet

6. Konstruera bok karaktärens identitet.

Att definiera de grundläggande demografiska markörerna som bestämmer din karaktärs identitet kan hjälpa dig att bättre utveckla deras världsbild och erfarenheter och på så sätt hjälpa läsarna att förstå vem din karaktär är.

Tänk på din karaktärs ålder, könsidentitet och sexualitet, religion, etnisk bakgrund, utbildningsnivå och andra vanliga identifierare. Vilken roll har karaktären i samhället och hur identifiera den sig själv? Exempel på roller som kan bli en identitet en doktor, mamma, ledare, utstött mm. Fundera på vad som påverkar din karaktärs identitet.

Karaktärens egenheter

7. Specificera din bok karaktärs egenheter

 Alla har konstiga egenskaper och vanor.  Att definiera de egenheter som gör din karaktär unik kan hjälpa till att ytterligare särskilja dem i läsarnas sinnen, samt bidrar till att de blir relaterbara och/eller fungera som en  karaktärsbrist.

bok Karaktärens vardag

8. Skapa bok karaktärens vardag

Tänk på hur din karaktärs liv är innan deras berättelse börjar.  Hur tillbringar de sina dagar?  Vilka är deras dagliga nöjen och prövningar?  Att etablera denna verklighet är nyckeln till att lägga grunden för din karaktärs första ögonblick i boken.

Intressen och hobbies

9. Ge din bok karaktär ett intresse

Genom att ge din karaktär intressen som sträcker sig bortom det mål de arbetar för att uppnå, ger du ytterligare djup och realism till läsarnas förståelse av din karaktärs liv. Vi alla har olika typer av hobbies och nöjen vi ägnar oss åt låt din karaktär också göra det för att särskilja dem från varandra.

Karaktärs röst

10. Ge din karaktär en egen röst

En karaktärs röst är det unika sättet på vilket de gör sin röst hörd i världen Rösten bestäms av deras världsbild, personlighet, uppväxt och andra nyckelkaraktärselement.  En karaktärs röst manifesteras vanligtvis i deras tankesätt, talmönster, ordförråd, åsikter, interna berättelser, kroppsspråk och sätt att vara.

Bok karaktär - fördjupa och karaktärens bakgrund

Fördjupa din karaktär - Karaktärens inre - Karaktärens bakgrund

Du har nu skapat en karaktär med specifika egenskaper och intressant personlighet. Då är det dags att fördjupa karaktären och ta reda på varför den är som den är. Vad har din karaktär för bakgrund vilka relationer har den i sitt liv. Vad finns i din karaktärs inre. Hur ser den på världen och vad önskar den sig för sig själv. 

Fördjupa en bok karaktär-checklista
Bakgrundshistoria

11. Plantera din bok karaktärs bakgrundshistoria

 Välutvecklade karaktärer har liv som sträcker sig utanför bokens pärmar.  Genom att ge läsarna en glimt av din karaktärs bakgrund kan du ge sammanhang till deras karaktärisering och de konflikter de upplever under sin resa.

Fundera ut hur din karaktärs bakgrund varit och vad som läsaren behöver veta för att förstå berättelsen.

Relationer

12. Etablera din bok karaktärs relationer

Relationer till andra är en avgörande aspekt av våra liv.  Oavsett om det är bra eller dåligt, gamla eller nya, kan bestämningen av din karaktärs viktigaste relationer hjälpa läsarna att bättre förstå din karaktärs värld.

Kärleksliv

13. Tänk ut vad din bok karaktär älskar

Det finns ingen motivator som är starkare än kärlek.  Genom att definiera vem eller vad din karaktär älskar mest i världen avslöjar du för läsarna vad de är villiga att kämpa för.

Världsdbild

14. Tänk på din karaktärs världsbild.

 En karaktärs världsbild och syn på saker och ting  kan definieras som deras bredd av kunskap och perspektiv på den värld de lever i, vilket påverkar hur de tänker och interagerar.  Saker som din karaktärs uppväxt, utbildning, religiösa och politiska övertygelser, relationer och influenser från samhället kan alla påverka deras unika världsbild.

Visa känslor

15. Visa din karaktärs känsloregister

Enformiga karaktärer kommer aldrig att kännas levande. Låt läsarna se din karaktärs alla sidor genom att visa upp vad som får dem att skratta, gråta, koka av ilska, bryta ihop eller på annat sätt uppleva en mängd olika känslor. På vilket sätt visar din karaktär känslor vid motgångar och konflikter. Även när det gäller kärlek.  Hur är deras attityd.

Relatera till

16. Gör din bok karaktär någon läsaren kan relatera till

Läsare behöver inte karaktärer som är vänliga och perfekta för att bry sig om deras berättelser, men de behöver relatera till dem på åtminstone ett litet sätt.  Tänk på vad som gör att man kan relatera till din karaktär, oavsett vilken roll de spelar i din berättelse. Låt läsaren ha en chans att känna igen sig lite i karaktären eller åtminstone förstå den.

Komplex

17. Gör varje bok karaktär komplex

Det är lätt att luta sig mot använda troper och stereotyper när man utvecklar sekundära karaktärer och biroller  som inte får mycket tid på sidan.  För att säkerställa att dessa karaktärer känns lika realistiska som din huvudroll, överväg en eller två detaljer som du kan komma in i texten som antyder deras djup och komplexitet.

Bok karaktär - utveckla och förändra karaktären

Utveckla din bok karaktär - Karaktärens förändring - Karaktärens framåtrörelse

Nu har du en tydlig karaktär med som du både vet hur den är och varför den är som den är. Det är viktigt att veta sin karaktärs bakgrund men vad kommer hända med din karaktär den närmaste framtiden. Du vill inte ha en statisk karaktär som bara är. Nu är det dags för din karaktär att utvecklas. 

 

Vi människor utvecklas hela tiden. Allt eftersom vi får nya erfarenheter och upplever nya saker. Det samma gäller din karaktär. Den kommer inte vara samma person i början av din bok som i sista kapitlet. Allt som händer där emellan kommer påverka din karaktär. Så nu är det dags att fundera på hur din karaktär kommer förändras i din bok.

Utveckla en bok karaktär-checklista

Skrivkurs i karaktärsutveckling

Jag håller på att skapa en skrivkurs i berättelsestruktur och karaktärsutveckling som jag kallar för Bokens Fängslande Flöde.

 

Kursen är en fördjupande kurs om hur du skapar en sammanhållen och engagerande berättelse med naturlig karaktärsutveckling oavsett vilken genrer du skriver. Det kommer vara en onlinkurs som du studerar i din egen takt med ingående videoföreläsningar.

 

Innehållet i kursen kan appliceras i alla faser av ditt skrivande. Idé och planeringsstadiet, skrivandet av första utkastet och i redigeringen. Så oavsett om du bara har ett frö till en bokidé eller redan skrivit ett råmanus som du vill förbättra så är denna kurs något för dig. 

Lögn falsktro illusion

18. Identifiera din karaktärs lögn/falska övertygelse

Vi människor är fulla av inre konflikter.  Tvivel, rädslor, brister och ånger kan alla få karaktärer att skapa falska föreställningar om sig själva och världen som påverkar nästan varje aspekt av deras karaktärsdrag. Det brukar kallas för karaktärens lögn som den tror på. Det är vanligt i böcker att din karaktär utvecklas och förändras i en så kallad karaktärsbåge. Då är det ofta den falska tron som karaktär kommer över och inser att det är en lögn och karaktären inser vad som är berättelsen sanning.

Spöke

19. Fastställ din karaktärs spöke.

Vad är det som hemsöker din karaktär? Ett ”spöke” är en aspekt av en karaktärs förflutna – ofta en form av skuld, sorg, klagomål, orättvis behandling eller ånger – som förföljer dem under hela resan.  Att bestämma spöket som hemsöker din karaktär kan påverka många aspekter av deras karaktärisering, från deras mål och motiv till deras personlighet, världsbild, brister och falska övertygelser.

Karaktärs brist

20. Bestäm din karaktärs brister

Att vara ofullkomlig är att vara människa. Genom att ge din karaktär en eller flera brister, negativ karaktärsdrag, egenheter och rädslor så  utvecklar du en realistisk karaktär som läsarna kan relatera till. Glöm inte bort konflikten som en bra brist kan skapa. Utnyttja din karaktärs alla sidor för att skapa en spännande handling och bra intrig.

Drömmer och önskningar

21. Fundera över din bok karaktärs önskningar och vad den är missnöjd över

Vad är din karaktär missnöjd över i livet? Vad vill din förändra i sitt liv? Hopp och längtan är kraftfulla mänskliga känslor.  Tänk på vad din karaktär önskar för sitt liv.  Vad ser de för sig själva i en idealisk värld?  Vilka drömmar önskar de kunde gå i uppfyllelse, och varför känner de att deras dröm är ouppnåelig (åtminstone i nuläget)? 

Vill ha

22. Bestäm vad din bok karaktär vill

När din karaktär först dyker upp i boken kommer de sannolikt att vara missnöjda med sitt liv på något sätt (eller bli missnöjda på grund av tidigare händelser i handlingen).  Tänk på vad din karaktär tror kommer att lösa detta missnöje.  Vad vill de ha eller uppnå för att leva ett mer tillfredsställt liv? Det behöver inte nödvändigtvis vara det som löser din karaktärs problem men det ska vara något som den tror den behöver och därför vill ha.

behöver

23. Kom på vad de behöver på riktigt

Ofta är det som sagt, det en karaktär vill egentligen inte vad de behöver för att lösa problemen de upplever i sitt liv.  Om detta gäller för din karaktär, bestäm då sedan vad de behöver inse eller uppnå för att leva ett lyckligare liv på riktigt.

Berättelse mål

24. Ge din bok karaktär ett mål

En karaktärs mål styr handlingbågen i deras berättelse, vilket orsakar de åtgärder och handlingar  de kommer att vidta och de konflikter de kommer att stöta på.  Att definiera din karaktärs mål kan hjälpa dig att ta itu med berättelsens handling med självförtroende och tydlighet.

Motivation

25. Förtydliga din karaktärs motivation

Det måste finnas en tydlig motivation till varför din karaktär vill uppnå sitt mål. Konflikten betyder lite utan känslomässigt sammanhang.  För att uppmuntra läsarna att investera i din karaktärs resa, bestäm varför din karaktär vill uppnå sitt mål.  Vad kommer att få dem att agera trots hinder och svårigheter?

Bok karaktär - Karakräens resa

Låt din bok karaktär komma till liv - Karaktärens resa - Karaktären i berättelsen

Du har en stark karaktär med en meningsfylld bakgrund. En karaktär med både mål och hinder att överkomma. Bra jobbat! Nu till det roliga vad ska din karaktär vara med om? Hur får du bästa fram allt som du hittat på om din karaktär. Hur ska du visa på förändring och utveckling. Hur ska bakgrundshistorien presenteras?

 

Genom att komma på olika scener och styra handlingen så att din karaktär får vara med om både lyckliga och svåra stunder så har du chans att göra din karaktär levande. låt dina läsare få uppleva och dela alla svåra och härliga stunder med din karaktär. Nu ska du fundera på vad som ska hända din karaktär i berättelsen.

Skriv en bok karaktär-checklista
Göra val

26. Se till att din bok karaktär har en inverkan

Låt din karaktär göra sina egna val. Personlig handlingsfrihet är förmågan att utöva makt över sitt liv.  Även om din karaktär kan befinna sig i mindre än idealiska omständigheter då och då, är det viktigt att låta dem utöva åtminstone ett litet mått av kontroll över sitt liv om de ska styra sin resa och/eller uppleva tillväxt.

Konflikter

27. Få din bok karaktär att kämpa

 Att ge din karaktärs framgång på ett silverfat är ett säkert sätt att få deras utveckling att kännas falsk och tråkig. Det får inte vara för lätt för din karaktär att lyckas. Genom att ge din karaktär många hinder och osäkerheter att övervinna under hela sin resa, skapar du möjligheter att introducera läsarna till nya aspekter av deras karaktärisering, utveckling och tillväxt.

göra misstag

28. Låt din bok karaktär misslyckas

Misslyckande avslöjar vilka vi är innerst inne.  Att låta din karaktär snubbla och falla under hela resan ger dem möjlighet att lära sig av sina misstag och utvecklas som människor. Det som inte dödar härdar. Din karaktär blir starkaste genom att resa sig igen efter att de blivit besegrade eller misslyckats på något sätt. Låt de inte klara alla hinder galant.

lida

29. Låt dem lida

Detta låter kanske hemskt men när din karaktär stöter på konflikter och misslyckanden, motstå lusten att omedelbart lösa dessa problem.  Genom att tvinga din karaktär att uppehålla sig i sina negativa omständigheter och känslor för mer än bara ett kort ögonblick, ger du din karaktär möjligheten att bevisa sin förmåga samtidigt som de ger en känsla av realism till sin resa. Detta mer än något får läsaren engagerad och gör att de hejar på karaktären in i det sista.

Lyckligaste ögonblicket

30. Ge din bok karaktär sitt lyckligaste ögonblick

Även om det är viktigt att låta din karaktär kämpa, misslyckas och lida, packa inte din berättelse full av så mycket konflikter att läsarna aldrig får se hur din karaktär är i lyckligare tider och lugna stunder.  Både läsare och karaktärer behöver dessa små ögonblick av glädje och återhämtning.

Tillflyktsort

31. Ge dem en tillflyktsort

När allt verkar förlorat behöver din karaktär en fristad (t.ex. en person, plats eller till och med ett minne) från vilken de kan hämta välbehövlig styrka.  Var hittar din karaktär denna tillflykt?  Vilken tröst eller visdomsord kommer att uppmuntra dem att resa sig ur askan efter sina upplevelser? Hur hittar din karaktär kraft inifrån för att fortsätta kämpa?

Bristningsgränsen

32. Pusha din karaktär till sin brytpunkt

Bortsett från lyckligare tider kräver välutvecklade berättelser konflikter.  Fråga dig själv vad din karaktär aldrig skulle göra/offra för att uppnå sitt mål, och ta sedan reda på vilken omständighet som skulle tvinga din karaktär att göra det ändå.  Att ta din karaktär till denna bristningspunkt kommer att vara ett av de viktigaste och mest effektfulla ögonblicken på deras resa. Något som oftast sker i det mörkaste ögonblicket i vändpunkt 3. Eller i klimax ögonblicket i din bok.

bok Karaktär

33. Skapa en unik historia för din bok karaktär

Sist men inte minst, handlingen i boken. Om du har utnyttjat tipsen i denna artikel har du utvecklat komplexa, övertygande karaktärer och utforskat viktiga sätt att få dessa karaktärer att kännas trovärdiga.  Men välutvecklade karaktärer kan inte stå på egna ben.

 Läsare kanske inte bryr sig om din berättelse om de inte först bryr sig om dina karaktärer, men de kommer inte heller att bry sig om dina karaktärer om dessa karaktärer misslyckas med att ta med läsaren på en unik och spännande resa under berättelsens gång.

Dags att väcka din karaktär till liv

Du har redan det du behöver för att utveckla dina karaktärers berättelser.  Du har definierat deras önskemål och behov, deras mål och motiv, deras misslyckanden och bristningspunkt.  Nu är det dags att dra nytta av alla de element du har utvecklat för att väva en berättelse som läsarna sent kommer att glömma.

 

 Det är detta som skapar en stark och trovärdig karaktär.  Inte tusen små detaljer utan en storslagen historia. Så säg mig, författare: Vilken resa kommer dina karaktärer att uppleva? Svara gärna i kommentarerna här eller via DM på instagram

Skapa en bok karaktär 33 saker som gör karaktären levande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *