Skrivkurs i berättelsestruktur och karaktärsutveckling:

Skrivkurs i berättelsestruktur och karaktärsutveckling

Bokens Fängslande Flöde

Skrivkurs om berättelsestruktur och karaktärsutveckling som tar ditt skrivande till nästa nivå. Bli en mästare på att skapa emotionella och fängslande berättelser som läsarna inte kan motstå.

Lär dig skapa oförglömliga berättelser genom att sammanfläta karaktärsdjup och spännande handling.

Anmäl dig på väntelistan redan nu så får du förtur och bakom kulisserna information. Samt bättre pris och blir den första som får reda på när dörrarna öppnar till kursen.  

Skrivkurs om berättelsestruktur och karaktärsutvecklingen som är under uppbyggnad

Jag håller på att skapa en skrivkurs i berättelsestruktur och karaktärsutveckling som jag kallar för Bokens Fängslande Flöde.

Kursen är en fördjupande kurs om hur du skapar en sammanhållen och engagerande berättelse med naturlig karaktärsutveckling oavsett vilken genrer du skriver. Det kommer vara en onlinkurs som du studerar i din egen takt med ingående videoföreläsningar.

Kursen kommer kombinera 3 aktstrukturen och karaktärsutvecklings-bågen. Du kommer lära dig hur de hänger ihop och ska användas tillsammans för att skapa en så bra bok som möjligt. 

 

Kursen kommer även innehålla lektioner om vad som händer mellan alla de handlingspunkter vi gått igenom hittills. 

 

Kursen ger dig en tydlighet i hur en bok bör vara uppbyggd för att skapa en så spännande handling som möjligt i kombination med en engagerande karaktärsutveckling. 

 

Innehållet i kursen kan appliceras i alla faser av ditt skrivande. Idé och planeringsstadiet, skrivandet av första utkastet och i redigeringen. Så oavsett om du bara har ett frö till en bokidé eller redan skrivit ett råmanus som du vill förbättra så är denna kurs något för dig. 

Skrivkurs i berättelsestruktur och karaktärsutveckling

I kursen lär du dig

Skrivkurs i berättelsestruktur och karaktärsutveckling

Det du lär dig i kursen om bokens handling och karaktärsutveckling kan appliceras i alla faser av skrivandet. 

 

Redan i börja i idéfasen eller när du skriver ditt första utkastet och även under redigerings fasen. Så oavsett om du bara har ett frö till en bokidé eller redan skrivit ett råmanus som du vill förbättra så är denna kurs något för dig. 

 

Det bästa är att det du lär dig på denna kurs kommer du ha nytta av och kunna applicera på alla framtida böcker du skriver. Så tvekan inte att göra denna ovärderliga investering för ditt skrivande och författarskap.  

 

Anmäl dig på väntelistan redan nu så får du förtur och bakom kulisserna information. Samt bättre pris och blir den första som får reda på när dörrarna öppnar till kursen.  

Den enda skrivkurs om berättelsestruktur och karaktärsutveckling du kommer behöva

Kursen som tar ditt skrivande till nästa nivå. Bli en mästare på att skapa emotionella och fängslande berättelser som läsarna inte kan motstå.

 

Ditt problem: Du vill skapa en roman med spännande och fungerande handling som berättar oförglömliga karaktärers gripande berättelse. Du vill skriv en bok du är stolt över som förlagen vill ge ut och läsarna inte vill lägga ifrån sig.

 

Min lösning: Lär dig balansera handlingen och karaktärerna. Låt allt som händer drivas och påverka varandra. Handlingen påverkar karaktären på djupet och karaktären driver handlingen framåt med beslut och avgörande val. Förstå hur du sammanflätar den yttre och inre konflikten.

 

berättelsestruktur och karaktärsutveckling

Kursen passar dig som känner igen dig i något av detta:

Innan kursen har du alltid drömt om att skriva en bok. Du vill skapa en spännande handling med engagerande karaktärer som utvecklas. Men avsaknaden av en tydlig struktur gör att ditt första utkast tenderar att bli osammanhängande.

 

 Du vet inte hur du ska bygga upp handlingen så att mitten flyter på och du vet inte hur du ska avsluta boken på bästa sätt. 

 

Du har mängder av kreativa idéer och en livlig fantasi, särskilt när det kom till att skapa spännande och relaterbara karaktärer men när du ska få ner det på pappret är det svårt. Detta gör dig frustrerad och du tappar ofta tron på dig själv och din bokidé.

Efter kursen kommer du:

Efter att du gått kursen kommer du ha en djup förståelse för hur berättelse strukturen och karaktärutvecklingen går hand i hand för att skapa en sammanhållen och fängslande berättelse.

 

Du kommer förstå samspelet och kan implementera det i dina karaktärers mål, motivation och interna konflikter redan från början, för att säkerställa att deras utveckling är sammanflätad med handlingens utveckling. 

 

Efter kursen kommer du få nyvunnet självförtroende när du känner dig trygg i alla handlingspunkter i berättelse strukturen och förstår deras innebörd och varför de är viktiga för din karaktärs resa.

 

Du kommer kunna översätta dina idéer till ett utkast som innehåller löftet om att det kommer bli en fängslande roman. Detta kommer föra dig närmare din dröm om att skriva en bok.

Det bästa är att det du lär dig på denna kurs kommer du ha nytta av resten av ditt författarskap och kunna applicera på alla framtida böcker du skriver. Så tvekan inte att göra denna ovärderliga investering för ditt skrivande. 

 

Med tillräckligt visat intresse kommer jag skapa och genomföra denna viktiga skrivkurs.

 

Anmäl dig på väntelistan redan nu så får du förtur och bakom kulisserna information. Samt bättre pris och blir den första som får reda på när dörrarna öppnar till kursen.  

Ytterligare resurser om dramaturgi och karaktärsutveckling