Världsbygge: Så skapar du en fantastisk fiktiv värld som engagerar och inspirerar läsaren

Så skapar du en unik värld med världsbygge tekniker och verktyg

Allt du behöver veta om världsbyggande

Steg för steg guid hur du bör gå till väga när du skapar världen där din bok utspelar sig. Här får du lära dig vad du ska tänka på. Vilka fallgropar du bör undvika. Samt att du frå tips på hur du skapar en övertygande fantasivärld som känns verklig.

Världsbygge

Världsbygge är steg 3 i att skriva en bok

Berättelsemiljö och världsbygge: Komplett guide

Vad är berättelse miljö och hur skapar man en uppslukande värld?  Här hittar du skrivtips, exempel och användbara resurser i denna kompletta guide om världbyggande.

Vad är miljön i en berättelse?: Nyckeltermer och begrepp

Läs definitioner av miljö samt förklaringar av att skrivhantverks termer relaterade till världsbyggande.

Definitioner av miljö

Miljö i litteratur (böcker, pjäser, manus och andra medier) betyder tid och plats.  Var din berättelse utspelar sig och när.  Även sammanhang och milleu eller social miljö (vilken plats och tid bidrar till möjligheter och gränser i karaktärernas liv).

Oxford Learner Dictionaries online definierar miljö så här:

 ”En miljö där något finns;  platsen där något händer”.

Scen förutsättningarna även kallad sceninställningen

Exposition i en berättelse som skapar ramarna för en berättelse och platsrelaterad kontext – till exempel tid på dygnet, ton, stämning, mise en scene.

Mise-en-scène

En term tagen från franskan som bokstavligen betyder ”sätta på scen”, arrangemanget av scener som rekvisita på en uppsättning.

 

Beskrivning i narrativ fiktion fungerar ofta på samma sätt att objekt kan förmedla plats, era och sätta läsarnas förväntningar på händelser som kommer

Världsbygge

Processen att skapa trovärdiga världar i berättelser, oavsett om det skapar nya världar eller representerar en fiktionaliserad eller återskapad historisk aspekt av vår egen.

 

Vissa författare delar upp världsbyggande i ”makrovärldsbyggande” och ”mikrovärldsbyggande”, för att närma sig att världsuppfinningen på två olika nivåer.

Världsbygge

Makrotypen

Makrotypen avser att skapa stora regioner som planeter, kontinenter och länder och systemen däri.

Mikrotypen

Mikrotypen av världsbyggande är den mindre skalan som att befolka dessa stora utrymmen med olika arter, växter och mindre berättelseplatser.

Milleu

Ett annat ord från franska (via samhällsvetenskapen), milleu betyder social miljö.  Till exempel kan man säga att en förmögen markägare som blandar sig med högsamhället kommer från ett ”aristokratiskt milleu”.

 

Milleu är ett socialt inslag i miljön som påverkar handlingen och möjligheterna för dina karaktärer.  Till exempel kan en kvinna i en roman som utspelar sig under en tid av extremt patriarkat ha avsevärt inskränkta rättigheter, som i Margaret Atwoods futuristiska dystopi i The Handmaid’s Tale (1985).

 

Det är ett särskilt användbart miljö koncept för att skriva historisk fiktion (eftersom politisk makt och samhälleliga seder kring frågor som könsförändringar över tid påverkar din berättelse).

Olika typer av metoder vid världsbygge

Det finns två olika tillvägagångssätt när du skapar en fiktiv värld. Milt världsbygge och strikt världsbygge. Med båda metoderna skapar du en egen fantasivärld där din bok utspelar sig. Men sättet du gör det på skiljer sig och även resultatet ibland.

I denna blogg artikel kan du läsa mer om de olika metoderna och ta reda på vilken typ av världsbygge passar dig och din bok.

 

Strikt eller milt världsbygge vad är rätt för dig?

Strikt eller milt världsbygge
Strikt eller milt världsbygge
Strikt eller milt världsbygge

Läs alla bloggartiklar om världsbygge här