Hur man tar emot konstruktiv feedback på sin bok och växer som författare

Feedback på sin bok

Feedback på sin bok är en viktig del av skrivprocessen. Det handlar om att ge eller få återkoppling på en prestation eller handling för att förbättra eller upprätthålla kvaliteten på det som utförs. Feedback kan vara positiv eller negativ och kan ges muntligt eller skriftligt.

Feedback på sin bok ska vara specifik

Att ge feedback är en konst och det finns några grundläggande principer som kan hjälpa till att göra feedbacken effektiv och konstruktiv. För det första bör feedbacken vara specifik. Det vill säga, istället för att säga ”bra jobbat” eller ”du gjorde det dåligt” bör feedbacken vara konkret och inriktad på den faktiska prestationen eller handlingen. Till exempel, ”du gjorde ett bra jobb med att förklara dina idéer på mötet idag” eller ”när du skrev rapporten glömde du att inkludera viktiga detaljer.”

Feedback på sin bok bör vara balanserad

Det betyder att det inte bara ska fokusera på det som gick fel eller rätt utan även inkludera uppskattning för det som var bra. Att ge positiv feedback först kan också göra att mottagaren är mer mottaglig för den negativa feedbacken som följer.

Feedback på sin bok ska vara relevant

Det vill säga, den bör vara relaterad till det som har utförts eller presterats. Det är inte konstruktivt att ge feedback om något som inte har med det specifika uppdraget eller prestationen att göra.

Feedback på sin bok bör vara objektiv

Det innebär att feedbacken inte bör vara baserad på personliga preferenser eller fördomar, utan istället på objektiva kriterier och standarder. Det är också viktigt att undvika att använda ord som kan uppfattas som attackerande eller kränkande.

Feedback ska ges på ett konstruktivt sätt

Det viktigt att ge feedback på ett konstruktivt sätt. Det innebär att fokus bör vara på att hjälpa personen att förbättra sin prestation och inte att kritisera eller döma. Genom att ge konkret och balanserad feedback som är relevant och objektiv, kan feedbacken hjälpa till att utveckla personens färdigheter och öka självförtroendet.

feedback på sin bok

Feedback på sin bok är en central del i skrivandet

Som författare är feedback en viktig del av skrivprocessen. Att få konstruktiv återkoppling från läsare och redaktörer kan hjälpa dig att förbättra din text och ta den till nästa nivå. Men vad är egentligen feedback och vad är bra feedback när det gäller att förbättra dina texter?

Bedömning av text

Feedback är en återkoppling på något som har gjorts eller presterats. När det gäller författande är feedback ofta en bedömning av en text. Feedback kan vara positiv eller negativ och kan ges muntligt eller skriftligt. Det är viktigt att komma ihåg att feedback inte handlar om att bedöma dig som person, utan snarare om att ge en objektiv bedömning av din text.

Vad är bra feedback på sin bok?

Bra feedback är specifik och konkret. Istället för att säga ”jag tycker din text är bra” eller ”jag gillar inte din text” bör feedbacken vara inriktad på den faktiska texten och vad som fungerar eller inte fungerar i den. Till exempel kan du säga ”jag gillar hur du har beskrivit karaktärernas personligheter, men jag tycker att dialogen kan förbättras”

Se till att få både positiv och negativ feedback sin bok

Bra feedback är också balanserad. Det betyder att feedbacken inte bara ska fokusera på det som har gått fel, utan också på det som har gått rätt. Att få positiv feedback först kan också göra att du som mottagare är mer mottaglig för den negativa feedbacken som följer.

Feedbacken ska handla om texten

Bra feedback är relevant. Det betyder att feedbacken bör vara relaterad till texten och dess syfte. Det är inte konstruktivt att ge feedback om något som inte har med texten att göra.

Feedback sin bok är inte personliga åsikter

Bra feedback är objektiv. Det innebär att feedbacken inte bör vara baserad på personliga preferenser eller fördomar, utan istället på objektiva kriterier och standarder. Det är också viktigt att undvika att använda ord som kan uppfattas som attackerande eller kränkande.

Du som ger feedback ska va konstruktiv

Slutligen är det viktigt att ge feedback på ett konstruktivt sätt. Det innebär att fokus bör vara på att hjälpa författaren att förbättra sin text och inte att kritisera eller döma. Genom att ge konkret och balanserad feedback som är relevant och objektiv, kan feedbacken hjälpa författaren att utveckla sina färdigheter och öka självförtroendet.

Feedback på sin bok är viktig

Feedback en viktig del av skrivprocessen för författare. Genom att följa principerna om specifik, balanserad, relevant, objektiv och konstruktiv feedback kan vi hjälpa författaren att förbättra sin text och ta den till nästa nivå. Så nästa gång du ger feedback på en text, tänk på dessa principer för att göra feedbacken mer effektiv och konstruktiv.